Aslaug Minge - Massør MNMF
 
Muskel og skjelettlidelser som årsak til sykefravær og trygdeytelser.
 
Forskning viser  positive trender i forhold til redusert sykefravær, økt trivsel og bedret toleranse for stress ved jevnlig oppfølging av muskelterapeut /massør, les denne linken. http://tidsskriftet.no/article/2049314
 
Flere og flere bedrifter  benytter seg av dette tiltaket  for å ta vare på sine ansatte og opprettholde en tilfredstillende produksjon.
 
 
Klassisk massasje og medisinsk bindevevsmassasje er fritatt for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skatt for den ansatte fordi denne type behandlinger er godkjent som friskvern.
 
Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. BFU 60/07. Avgitt 21.12.07
 
 
 
Muskel og skjelett - den store folkeplagen - les artikkel fra arbeidstilsynet i denne linken.
 
 
 
 
 
 
Amerikaneren Thomas Myers  forsker og utvikler meget effektive  metoder for bl.a   tøyninger av kroppens lange linjer,bindevev og muskulatur  henger sammen fra topp til tå  og  et helhetlig fokus på kroppens holdning og bevegelsesmønster   er viktig . http://www.anatomytrains.com